6 oktober 2015

Ondernemingen spelen een sleutelrol bij het realiseren van de doelstellingen van de regering inzake economische heropleving en jobcreatie. Binnen het huidige economische klimaat is het van fundamenteel belang dat KMO's hun groei kunnen vrijwaren. Daartoe moeten ze investeren en hun concurrentiepositie versterken.

De problematiek van de overdracht is één van de grootste uitdagingen van de KMO's. Tegen 2020 zouden ongeveer 300.000 ondernemingen overgedragen kunnen worden.

De overdracht van een onderneming brengt heel wat boekhoudkundige, financiële, fiscale en zelfs emotionele problemen met zich mee. De bedrijfsrevisor staat met zijn deskundigheid ten dienste van de ondernemingen die een dergelijke delicate bedrijfsoverdracht beginnen. Hij zal een betekenisvolle toegevoegde waarde kunnen leveren inzake het financieel en fiscaal due diligence onderzoek, alsook als coördinator, deskundige, begeleider en adviesverlener.

Om enerzijds (jonge) ondernemers te motiveren om de stap naar een overname te zetten en ervoor te zorgen dat de overdracht plaatsvindt in de beste omstandigheden en anderzijds de bedrijfsrevisor de nodige professionele tools voor de waarderings-opdracht ter beschikking te stellen, heeft de Commissie SME/SMP van het IBR een platform met leidraden en praktische tools ontwikkeld.

Gerelateerd

Een checklist voor een reorganisatieplan

Marleen Mannekens, bedrijfsrevisor

Bedrijfsrevisor: van weinig bekend beroep naar beroep van de toekomst?

Persbericht

2023 M&A Monitor of the Centre for Mergers, Acquisitions and Buyouts: neem deel aan de enquête!