4 december 2015

Een succesvol sociaal overleg begint met correcte, betrouwbare en begrijpelijke informatie, in het belang van de bedrijfsleiding en de werknemers. Onder dit motto publiceerde het IBR in samenwerking met vertegenwoordigers van het VBO en de werknemersorganisaties ABVV, ACLVB en ACV een brochure met 24 praktische tips voor een optimale relatie tussen de ondernemingsraad en de bedrijfsrevisor.

Daniel Kroes, voorzitter van het IBR: “Ik ben erg verheugd dat er bij de redactie van deze belangrijke brochure een consensus kon worden bereikt tussen de sociale partners. Ik ben er van overtuigd dat de praktische tips zullen bijdragen tot een betere sociale dialoog en een werkelijke toegevoegde waarde voor vele ondernemingen”.

Gerelateerd

Het vormingsprogramma 2023-2024 staat online!

24 praktische tips moeten na COVID de rol van de bedrijfsrevisor duidelijker maken in het voortbestaan van organisaties

Sociale partners en bedrijfsrevisoraat hernieuwen hun akkoord over ‘24 praktische richtlijnen’ voor de ondernemingsraad

Economische en financiële informatie voor de leden van de ondernemingsraad: CBR actualiseert brochures