5 februari 2016

Artikel 618 W. Venn. bepaalt dat de raad van bestuur statutair bevoegd kan zijn om op het resultaat van het boekjaar een interimdividenduit te keren, doch enkel nadat de raad van bestuur aan de hand van een staat van activa en passiva die door de commissaris is  nagezien (in een zogeheten ‘verificatieverslag’), heeft vastgesteld dat de winst voldoende is om een interimdividend uit te keren.

Dit artikel voorziet met andere woorden in een procedure die bedoeld is om de regelmatigheid van de uitkering van interimdividenden te waarborgen. Die procedure is toepasselijk voor de naamloze en de commanditaire vennootschappen op aandelen die in de statuten deze mogelijkheid hebben voorzien. De opdracht van de commissaris bestaat erin de staat van activa en passiva opgesteld door het bestuursorgaan (“de raad van bestuur”) te beoordelen (“na te zien”) en hierover verslag uit te brengen.

Gerelateerd

Technische nota met betrekking tot de opdracht van de commissaris in het kader van een interimdividend in een NV (art. 7:213 WVV)

Mededeling 2020/17: Technische nota met betrekking tot de opdracht van de commissaris in het kader van een interimdividend in een NV (art. 7:213 WVV)