27 maart 2019

Het IBR heeft een technische nota uitgewerkt met betrekking tot de verrichtingen die bepaald zijn in het Wetboek van vennootschappen inzake inbreng in natura. Deze technische nota verstrekt toelichting bij de normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng (7 december 2001).

In geen geval wijzigen de technische nota’s de bestaande normen noch worden deze erdoor opgeheven.

Rekening houdend met de norm van 21 juni 2018 tot wijziging van de norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA’s in België (bericht tot goedkeuring gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 maart 2019), werd deze technische nota door de Raad van het IBR aangepast op 22 maart 2019

Gerelateerd

Advies 2023/06: Analyse van de uitzonderingen op het opstellen van een revisoraal verslag inzake inbreng in natura – vervanging van advies 2021/11

Update brochure 'Inbreng in natura'

Goedkeuring van de norm inbreng in natura en quasi-inbreng