9 mei 2019

Vandaag werd, in aanwezigheid van minister van Justitie Koen Geens, de nieuwe Belgische Corporate Governance Code 2020 officieel voorgesteld.

De nieuwe code is van toepassing voor genoteerde vennootschappen vanaf boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020. Vennootschappen kunnen er echter voor kiezen om vrijwillig de Code toe te passen voor de verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019.

De Code 2020 werkt de eerdere versies uit 2004 en 2009 bij om rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen in het Belgisch en Europees regelgevend kader. Zo houdt de Code 2020 rekening met de nieuwe bepalingen betreffende de genoteerde vennootschappen die worden ingevoerd door het recent in het Belgisch Staatsblad verschenen Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Anderzijds is de actualisering van de Code ook ingegeven door bijkomende inzichten op maatschappelijk en academisch vlak.

Het IBR was vertegenwoordigd in de permanente werkgroep die bij het opstellen van de nieuwe Code betrokken was door Marc Bihain, secretaris-generaal, en Inge Vanbeveren, diensthoofd vaktechniek en normen.

Gerelateerd

Europese enquête inzake governance en audit. De aantrekkelijkheid van ons beroep staat centraal in de bezorgdheden van het IBR

Marc Bihain, secretaris-generaal IBR

Officiële informatiesessie over de Code 2020 op 18 juni 2019 in Gent

Code Buysse III: een leidraad voor niet-beursgenoteerde ondernemingen