26 mei 2021

De minister van Economie heeft op 20 mei 2021 de norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van een inbreng in natura en een quasi-inbreng goedgekeurd. Het bericht tot goedkeuring verscheen op 26 mei 2021 in het Belgisch Staatsblad.

Deze norm treedt in werking op 26 juni 2021.

U kan de goedgekeurde norm hier consulteren.

Gerelateerd

Advies 2023/06: Analyse van de uitzonderingen op het opstellen van een revisoraal verslag inzake inbreng in natura – vervanging van advies 2021/11

Update brochure 'Inbreng in natura'

Advies 2021/11 : Analyse van de uitzonderingen op het opstellen van een revisoraal verslag inzake inbreng in natura – vervanging van advies 2015/01