Communicatiedienst

Jan Laplasse
diensthoofd

 

 

 

T. 02 509.00.33
E. j.laplasse@ibr-ire.be

Het CTR legt de bedrijfsrevisoren een periodieke vragenlijst voor over de voorkoming van witwassen van geld en de financiering van terrorisme

IREFI Notice 2022/08: Floods of July 2021: Agreed Upon Procedures

Hoe kunnen de samenstellingsopdrachten worden verenigd met de taak van de accountant of de bedrijfsrevisor op te nemen op bladzijde 2 van de jaarrekening?

Fernand MAILLARD, Ere-Ondervoorzitter IBR, bedrijfsrevisor

Verenigingen en stichtingen kunnen worden geconsolideerd!

Johan Christiaens, professor UGent en erebedrijfsrevisor

IBR wordt lid van de European Federation of Accountants and Auditors for SMEs (EFAA)

Resultaten 2022 M&A Monitor: Belgische fusie- en overnamemarkt piekt, maar toekomst is onzeker

Update van economische en financiële sancties betreffende de situatie in Oekraïne - bijwerking 3 juni 2022

Commissies van het IBR - oproep tot kandidatuurstelling

Doet uw organisatie veel inspanningen rond duurzaamheid en rapporteert ze hier ook over? Neem dan deel aan onze 21ste editie van de Awards for Best Belgian Sustainability Reports!

De notulen van de gewone algemene vergadering: een belangrijk document voor het WVV maar ook nuttig voor fiscale doeleinden

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

Mededeling 2022/07: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de toepassing in België van ISQM 1 en 2 en van ISA 220 (Herzien)

ISQM1 update

Lieven Acke & Olivier de Bonhome
bedrijfsrevisoren