Communicatiedienst

Jan Laplasse
diensthoofd

 

 

 

T. 02 509.00.33
E. j.laplasse@ibr-ire.be

23 september 2021

Sociale partners en bedrijfsrevisoraat hernieuwen hun akkoord over ‘24 praktische richtlijnen’ voor de ondernemingsraad

Voor een succesvol sociaal overleg binnen de ondernemingen is het cruciaal dat er voor alle belanghebbenden juiste, betrouwbare en begrijpelijke informatie beschikbaar is. De Economische en Financiële Informatie (EFI) wordt op de ondernemingsraad door de bedrijfsleiding aan de werknemersvertegenwoordigers overgemaakt. De bedrijfsrevisor controleert de volledigheid en de kwaliteit van de EFI en staat in voor het verhelderen ervan. Het ondernemingshoofd, de werknemersvertegenwoordigers en de bedrijfsrevisoren werken dus in een permanente driehoeksrelatie, in het belang van de bedrijfsleiding en de werknemers.

Om de tussenkomst van de bedrijfsrevisor op de ondernemingsraad zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, zijn de vertegenwoordigers van het VBO, UNIZO, ABVV,  ACV, ACLVB en het Instituut van de Bedrijfsrevisoren opnieuw rond de (virtuele) tafel gaan zitten om een update door te voeren van een leidraad met ’24 praktische tips’ die zij in 2015 voor het eerst hadden opgesteld.

Fernand Maillard, ondervoorzitter van het IBR: “Het gaat hier niet om een nieuwe norm of regelgeving maar om het aanreiken van enkele praktische tips die als referentiedocument dienen voor de sociale partners, de leden van de ondernemingsraden en de bedrijfsrevisor. Het volgen van de praktische tips moet het sociaal overleg in de schoot van de ondernemingen optimaliseren. Ik ben erg blij dat er een consensus kon worden bereikt tussen de sociale partners en dat we met dit instrument de sociale dialoog kunnen bevorderen”.

Op de ondernemingsraad wordt de EFI verstrekt en toegelicht. De bedrijfsrevisor heeft als wettelijke opdracht om die informatie te certificeren en bijkomende toelichting en uitleg te verschaffen aan de  leden  van  de ondernemingsraad. Op die manier krijgen de werknemersvertegenwoordigers een beter inzicht in de economische, financiële en sociale toestand van de onderneming en de eventuele gevolgen van beslissingen, vooruitzichten en resultaten voor de werkgelegenheid. Zo kunnen zij op hun beurt hun informatieplicht tegenover de werknemers correct vervullen.

Een update van de veelvuldig gebruikte versie uit 2015 drong zich op omdat vooral de vakbonden sindsdien in de praktijk veel vragen kregen over de informatie die werkgevers moeten verstrekken en de rol van de bedrijfsrevisor daarin. Zo werd de didactische rol van de bedrijfsrevisor bij ondernemingen die deel uitmaken van een groep verduidelijkt en werd aandacht besteed aan de CAO's inzake tewerkstelling, sluiting ondernemingen...

Een andere reden voor een update is te vinden in de COVID-context, waar vanzelfsprekend preciseringen nodig waren over de rol van de bedrijfsrevisor in het kader van de continuïteit van de onderneming.