Communicatiedienst


Jan Laplasse
Diensthoofd

T. 02 509.00.33
E. j.laplasse@ibr-ire.be

2 mei 2022

Brussel, 29 april 2022 - De Algemene Vergadering van 29 april 2022 heeft Patrick Van Impe (HLB Belgium) verkozen tot nieuwe voorzitter van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR). Hij volgt daarmee Tom Meuleman (PwC) op, wiens driejarig mandaat ten einde liep. De nieuwe ondervoorzitter wordt Eric Van Hoof (EY).

De Algemene Vergadering verkoos ook een nieuwe Raad, samengesteld uit 7 Nederlandstaligen en 7 Franstaligen, die het beheer en de strategie van het Instituut voor de komende drie jaar zal uitstippelen.

Tijdens zijn slottoespraak legde de nieuwe voorzitter de nadruk op de vaststelling dat de geringe zichtbaarheid van het auditberoep niet in lijn staat met de belangrijke maatschappelijke rol die ze vervult: “We moeten proactief durven communiceren, uit onze comfortzone en bescheidenheid treden en heldere, kritische standpunten formuleren in de debatten die tot ons expertisedomein behoren”.

“Bedrijfsrevisoren vervullen een sleutelrol in de economie. We zorgen voor het nodige vertrouwen. Ondernemingen, stakeholders en bij uitbreiding de hele samenleving hebben baat bij ons werk. Alleen al daarom moeten we ons opnieuw als opinion maker positioneren”.

Naast het positioneren als opinion maker noemde Patrick Van Impe in zijn beleidsverklaring nog vier doelstellingen die hij voorop wil plaatsen tijdens zijn voorzitterschap:

  • Het IBR zal in zijn externe relaties optreden als een gerespecteerde en betrouwbare partner, of het nu gaat om zijn eigen bevoegdheden en initiatiefrecht (bijvoorbeeld inzake normen) of om de bevoegdheden die hem gedelegeerd worden door zijn toezichthouder;
  • Het promoten van de aantrekkelijkheid van het beroep blijft een permanent aandachtspunt. De perceptie die momenteel heerst, moet omgebogen worden. In de huidige War on Talents moeten we aantonen dat we aan verschillende veelgevraagde jobvereisten bij jonge afgestudeerden voldoen: een job met zingeving en betekenis, heel veel diversiteit aan opdrachten en cliënten, vaak in een internationale context.
  • Het IBR moet ten dienste staan van het beroep en zijn leden. Naast de klassieke diensten moeten er tools ter beschikking worden gesteld waarmee geanticipeerd kan worden op de steeds strenger wordende kwaliteitsvereisten voor de organisatie van de kantoren en de complexer wordende digitalisering.
  • De wetgeving moet op de voet gevolgd worden en er moet op toegezien worden dat ze geïntegreerd en toegepast kan worden in onze dagelijkse praktijk. Nieuwe wetgeving dient niet alleen het algemeen belang te dienen maar moet ook zinvol zijn voor ons beroep. Gold-plating of ‘overdreven omzetting’ moet worden vermeden. Het opstellen van meer regels leidt niet noodzakelijk tot betere financiële informatie. Onze normen en technische nota’s moeten in duidelijke, begrijpelijke taal worden geschreven, zonder afbreuk te doen aan de techniciteit.

De Algemene Vergadering werd afgesloten met een dankwoord aan de vorige bestuursploeg. Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne liet nog weten dat voormalig voorzitter Tom Meuleman en ondervoorzitter Fernand Maillard respectievelijk de titel van Officier in de Kroonorde en Officier in de Leopoldsorde worden verleend.