Communicatiedienst


Jan Laplasse
Diensthoofd

T. 02 509.00.33
E. j.laplasse@ibr-ire.be

16 juli 2018

Persbericht
13 juli 2018
 
Naar aanleiding van de ministerraad van deze vrijdag 13 juli 2018 heeft Vice-eersteminister Kris PEETERS, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, de toekomstige fusie aangekondigd van de 2 instituten waarin de boekhoudkundige en fiscale beroepen zijn ondergebracht, het IAB (Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten) en het BIBF (Instituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten). De voorzitter van het IBR (Instituut van de Bedrijfsrevisoren) wenst hierop te reageren.

Een langverwachte fusie

De voorzitter van het IBR, Thierry Dupont, heeft niet geaarzeld om zijn tevredenheid uit te drukken over de aankondiging van de oprichting van dit nieuwe instituut: “We zijn blij met deze fusie en kijken uit naar de samenwerking met het nieuwe instituut dat alle professionals van de Boekhouding en de Fiscaliteit samenbrengt om aan nieuwe projecten te werken in het belang van de economie van ons land.”

Waarom maakt het IBR geen deel uit van deze fusie?

We hebben dit project van dichtbij gevolgd en aangemoedigd. Er is echter een groot verschil tussen het beroep van bedrijfsrevisor en dat van accountant en belastingconsulent. De belangrijkste opdracht van de bedrijfsrevisor betreft immers de controle van de jaarrekening, dewelke moet uitgevoerd worden ten behoeve van het algemeen belang. “Door dit fundamenteel verschil in opdracht, die aan de bedrijfsrevisoren een specifiek en bindend reglementair en normatief kader oplegt, grotendeels vanuit de Europese Unie, en die bovendien een extern publiek toezicht op het beroep voorziet, is een fusie tussen onze instituten momenteel geen optie”, benadrukt Thierry Dupont (IBR). Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren zal echter zijn samenwerking met het nieuwe gefuseerde instituut verderzetten en zelfs versterken en dit niet alleen om het algemeen belang te dienen, maar ook om de belangen van ons beroep en onze klanten te behartigen.

Een geherstructureerd Belgisch economisch landschap

Het IBR (Instituut van de Bedrijfsrevisoren) is van mening dat de oprichting van een instituut dat de leden van het IAB en het BIBF samenbrengt, logisch en zeker ook gerechtvaardigd is. Deze fusie zal een nieuwe dynamiek creëren in het huidige Belgische economische landschap. “De integratie van deze twee instituten onder eenzelfde koepel zal de positie van de economische beroepen, die onontbeerlijk zijn voor de goede werking van onze economie, verstevigen”, besluit Thierry Dupont (IBR).

Contactpersoon pers

Marc Bihain – Secretaris-generaal
0475 25 23 97
Jan Laplasse -Communicatiemanager
02 509 00 33 – 0485 70 25 34
Aurore Wuilmart -Communicatieattaché
02 509 00 13 – 0471 01 03 85