Communicatiedienst

Jan Laplasse
diensthoofd

 

 

 

T. 02 509.00.33
E. j.laplasse@ibr-ire.be

6 september 2019

Vertrouwenspartner voor het algemeen belang

Memorandum 2019 cover NLDe bedrijfsrevisor controleert de jaarrekeningen van vennootschappen, verenigingen, banken en andere organisaties van openbaar belang. Hij of zij werkt met een deontologische code, neemt afstand van beïnvloeding door derden en staat daardoor garant voor de kwaliteit en de goede werking van onze bedrijven en instellingen. Het is immers op basis van deze gecontroleerde cijfers dat investeerders, sociale partners en andere stakeholders hun beleid uittekenen en welvaart creëren.

Om hun rol als vertrouwenspartner voor de Belgische economie nog beter te kunnen invullen, stellen de bedrijfsrevisoren vier maatregelen en vier hervormingen voor. Deze komen iedereen ten goede.

Vier maatregelen in het algemeen belang

  1. Het Belgisch boekhoudrecht verder in lijn brengen met de Europese boekhoudrichtlijn
  2. De nationale structuur van het IBR behouden
  3. De wettelijke verplichting tot benoeming van commissaris afdwingen
  4. Gratis toegang tot alle registers (vb. pand- en UBO-register)

Vier hervormingen

  1. Het IBR actief betrekken bij het wetgevingsproces
  2. De Europese audithervorming evalueren en implementeren
  3. Efficiënter boekhouden en auditen in de overheid en non-profitsector
  4. De preventieve rol van de revisor in de ondernemingsraad uitbreiden