Communicatiedienst

Jan Laplasse
diensthoofd

 

 

 

T. 02 509.00.33
E. j.laplasse@ibr-ire.be

28 januari 2015

Een kwaliteitsvolle financiële verslaggeving en een adequaat risicobeheer zijn van essentieel belang voor het goed functioneren van de economie in het algemeen en van ondernemingen in het bijzonder. Gezonde ondernemingen in een gezonde economie vormen de basisvoorwaarden voor het scheppen van welvaart en werkgelegenheid. De audit bevordert in sterke mate een kwaliteitsvolle financiële verslaggeving en een adequaat risicobeheer.

Naar aanleiding van de financiële crisis van 2008 hebben bedrijven de nodige maatregelen genomen om de risico’s beter te identificeren en te beheren. Vandaag is het moment aangebroken om op dit vlak een versnelling hoger te gaan. Deze maatregelen zouden nog doeltreffender uitgevoerd kunnen worden door een geïntegreerde aanpak van risico-analyse en controle. Hoe groter de integratie van de aanpak, hoe beter de kwaliteit en de doeltreffendheid van de audit.

Tegen deze achtergrond hebben het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), het Institute of Internal Auditors Belgium (IIA Belgium) en de Belgische Vereniging van Beursgenoteerde Vennootschappen nieuwe richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen moeten de leden van het auditcomité van beursgenoteerde vennootschappen helpen bij de toepassing van de wettelijke bepalingen en aanbevelingen van de Belgische Corporate Governance Code (Code 2009) op het vlak van interne controle, het risicobeheer en het financiële verslaggevingsproces. De Commissie Corporate Governance ondersteunt de richtlijnen.