Communicatiedienst

Jan Laplasse
diensthoofd

 

 

 

T. 02 509.00.33
E. j.laplasse@ibr-ire.be

19 september 2014

De afgelopen maanden hebben de media onafgebroken bericht over de problemen met onze publieke financiën: de oplopende staatsschuld, dreigende tekorten in de begroting en mankementen in de boekhoudkundige organisatie. Het toont aan hoe moeilijk het budgettaire kader is waarin de Belgische overheden vandaag op alle niveaus werken, van de federale staat, gemeenschappen, gewesten en provincies tot de gemeenten, OCMW's en intercommunales...

Overheden en besluitvormers hebben nu, meer dan ooit, behoefte aan betrouwbare en transparante financiële informatie. Investeren in een betere controle van de overheidsfinanciën is noodzakelijk willen we de komende generaties een nog zwaardere erfenis besparen.

De dubbele eis die Europa vandaag stelt - een begroting in evenwicht en investeringsuitgaven opnemen in de begroting - leidt vandaag voor de overheden tot het frustrerende gevoel dat grote investeringen onmogelijk gemaakt worden. Nochtans is investeren in bvb. infrastructuurwerken een kerntaak van de overheid en gezien hun significante budgettaire impact dient de aanrekening ervan te gebeuren volgens een eenduidig referentiekader...