Communicatiedienst


Jan Laplasse
Diensthoofd

T. 02 509.00.33
E. j.laplasse@ibr-ire.be

5 maart 2009

Nieuwe Belgische en Europese regelgevingen Studienamiddag van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren van 4 maart 2009

Deugdelijk bestuur en financiële transparantie in de niet-gouvernementele organisaties (NGO’s): dit is het thema van de studienamiddag die 150 personen bijeenbracht op woensdag 4 maart 2009 te Brussel en die plaatsvond in aanwezigheid van Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking.

Dit colloquium had ten doel de samenwerking tussen de NGO’s, de Belgische en Europese overheid voor ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp en de bedrijfsrevisoren te versterken met het oog op een verbetering van het bestuur en van de efficiëntie op het niveau van het beheer van de NGO’s”, verklaart Pierre P. Berger, Voorzitter van het IBR.

Vertegenwoordigers van de Belgische Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS)  en van de Europese Commissie (Humanitaire hulp en Ontwikkelingssamenwerking) hebben een uiteenzetting gegeven over de nieuwe Belgische en Europese regelgevingen in dit verband. Bedrijfsrevisoren hebben vervolgens de gevolgen van deze evolutie voor de revisorale controle van de NGO’s aangetoond. Een debat met onder meer vertegenwoordigers van NGO’s heeft iedereen toegelaten zijn mening en ervaringen uit te drukken.

Deze studienamiddag heeft bijgedragen om de praktijken van deugdelijk bestuur van het financieel beheer van NGO’s in kaart te brengen. De recente ontwikkelingen in de regelgeving hebben inderdaad geleid tot een ruimere financiële transparantie en hebben derhalve het professionalisme van het beheer van de NGO’s verbeterd”, voegt Michel De Wolf, Professor UCL - FUNDP - ULg en Ondervoorzitter van het IBR, hieraan toe.

Na afloop van deze studienamiddag waren de woordvoerders en de deelnemers het eens over het positief karakter van de debatten, alsook over de reële verbetering op het vlak van doelmatigheid, die voortvloeit uit de nieuwe Belgische en Europese regelgevingen. “Een doeltreffende samenwerking tussen de NGO’s, de publieke overheid en de bedrijfsrevisoren is gunstig voor de financiële transparantie en voor een goed deugdelijk bestuur in de sector van NGO’s “, besluit Charles Michel, minister van ontwikkelingssamenwerking, die deze leerrijke studienamiddag heeft afgesloten.