Communicatiedienst


Jan Laplasse
Diensthoofd

T. 02 509.00.33
E. j.laplasse@ibr-ire.be

6 november 2013

 

Een kwaliteitsvolle financiële verslaggeving en een adequaat risicobeheer zijn essentieel voor het goed functioneren van de overheidssector, de ondernemingen en de economie. Ondernemingen en een economie in goede vorm zijn essentieel voor het scheppen van werkgelegenheid en welvaart. De audit bevordert in sterke mate een kwaliteitsvolle financiële verslaggeving en een adequaat risicobeheer.

Interne auditoren, bedrijfsrevisoren en auditcomités zijn de drie pijlers van de audit, zowel in de privésector als in de overheids- en verenigingssector. Afgezien van het bestaande regelgevingskader hebben alle betrokken actoren lessen getrokken uit de financiële crisis. Door een aanpak gebaseerd op risicobeheer levert de verbeterde samenwerking in de praktijk resultaten op in termen van prestaties en deugdelijk bestuur. Een grotere integratie van de benaderingen van de diverse controleactoren verhoogt de kwaliteit en de doeltreffendheid van de audit.

De vertegenwoordigers van de belangrijkste controleactoren zijn op woensdag 6 november 2013 samengekomen te Brussel in het kader van een studiedag georganiseerd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) en The Institute of Internal Auditors – Belgium (IIA Belgium). De toegevoegde waarde van de audit in de prive-, overheids- en verenigingssector, de uitdagingen en verwachtingen van de interacties tussen interne audit, externe audit en auditcomité, en tenslotte het – voornamelijk financieel – risicobeheer werden centraal in het debat geplaatst.

De nauwe samenwerking tussen de externe en de interne auditor is ook van belang bij het uitvoeren van performantie-audits in de overheids- en de non-profitsector, een bijzonder actueel thema dat het onderwerp uitmaakt van de recentste publicatie van het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI)...