16 mei 2014

Norm

Norm inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen in België

Deze norm is in werking getreden op 25 mei 2014.

We wijzen er evenwel op dat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), minstens voor wat de hierin opgenomen dwingende bepalingen betreft, in werking is getreden vanaf 1 januari 2020. De aanpassing van deze norm aan het WVV wordt op dit moment uitgewerkt en zal in werking treden na goedkeuring door zowel de Hoge Raad voor de Economische Beroepen als de minister van Economie. In de hiërarchie der normen, heeft een wet echter voorrang op een beroepsnorm.

Goedkeuring

Het Belgisch Staatsblad van 15 mei 2014 publiceerde de goedkeuring door de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en de minister van Economie van de norm inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen in België.

Deze norm vervangt de normen van 6 december 2002 inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van handelsvennootschappen in België, om ze in de regel te stellen met:

1) de wet van 8 januari 2012 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen ingevolge richtlijn 2009/109/EG wat verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen
betreft;

2) de aspecten van de grensoverschrijdende fusie en de oprichting en omvorming van een Europese vennootschap en een Europese coöperatieve vennootschap.

Openbare raadpleging

De Raad publiceert de ontvangen commentaren van de tweede openbare raadpleging inzake het ontwerp van norm inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen - 16 december 2013

Ontwerp van norm inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen (termijn: 2 december 2013) - 19 november 2013

De Raad publiceert de ontvangen commentaren inzake het ontwerp van normen inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van handelsvennootschappen - 18 april 2013

Ontwerp van normen inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van handelsvennootschappen (termijn: 15 december 2012) - 12 oktober 2012