21 januari 2011

Hierbij vindt u :

a)     de mededeling 2011/1 van de Voorzitter van 21 januari 2011 betreffende het deugdelijk bestuur: interne controle en risicobeheer - raster inzake remuneratie;

b)    de omzendbrief 2011/1 van de Voorzitter van 21 januari 2011 betreffende de opdracht van de commissaris in het kader van het nazicht van de verklaring inzake deugdelijk bestuur en van het remuneratieverslag (deze omzendbrief is opgeheven) en

c)     het advies 2011/1 van de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren van 14 januari 2011 betreffende het toepassingsgebied van artikel 96, §2, van het Wetboek van vennootschappen.

Gerelateerd

Advies 2021/03: Vennootschappen die gecontroleerd worden door de overheid – Nieuwe verplichting inzake de openbaarmaking van een remuneratieverslag – vervanging van advies 2018/01

Advies 2018/01: Vennootschappen die gecontroleerd worden door de overheid – Nieuwe verplichting inzake de openbaarmaking van een remuneratieverslag

Omzendbrief 2015/02: Toepassing van het KB van 25/4/2014 betreffende de administratieve en boekhoudkundige organisatie, de interne controle, de boekhouding en de jaarrekeningen van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten alsook de informatie die zij moeten verschaffen