20 september 2012

Met huidig advies geeft de Raad van het IBR aan welke werkzaamheden de bedrijfsrevisor op de sociale balans moet uitvoeren om te voldoen aan de vereisten van artikel 206 van het Sociaal Strafwetboek.