20 september 2012

Met huidig advies geeft de Raad van het IBR aan welke werkzaamheden de bedrijfsrevisor op de sociale balans moet uitvoeren om te voldoen aan de vereisten van artikel 206 van het Sociaal Strafwetboek.

Gerelateerd

Mededeling 2018/06: Nazicht door de bedrijfsrevisor van de sociale balans

Verplichting tot openbaarmaking van de sociale balans

Mededeling 2014/10: Nazicht van de sociale balans door de bedrijfsrevisor - Analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers