8 mei 2018

De Raad van het IBR verzoekt de bedrijfsrevisoren om bij het nazicht van de sociale balans voldoende aandacht te besteden aan de loonkloof in het bijzonder.

Gerelateerd

Verplichting tot openbaarmaking van de sociale balans

Mededeling 2014/10: Nazicht van de sociale balans door de bedrijfsrevisor - Analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers

Advies 2012/03: artikel 206 van het Sociaal strafwetboek