6 juni 2017

Er rijzen recent blijkbaar wat vragen rond de openbaarmaking van de sociale balans. Sommige ondernemingen plannen om hun sociale balans via een afzonderlijk document neer te leggen omdat zo de sociale balans niet zou openbaar gemaakt worden (en derden dus geen inzage hebben in die sociale balans). Dit is fout.

De sociale balans moet steeds openbaar raadpleegbaar zijn, onafhankelijk van hoe deze werd neergelegd (al dan niet samen met de jaarrekening).

De onder de afdeling Openbaarmakingsverplichtingen van het Wetboek van vennootschappen opgenomen artikelen zijn duidelijk: op basis van artikel 103 W.Venn. verstrekt de Nationale Bank van België op ieders verzoek een afschrift van de stukken bedoeld artikel 100 W.Venn. Waaronder dus de sociale balans.


Bron source : Commissie voor Boekhoudkundige Normen, 1/6/2017

Gerelateerd

Mededeling 2018/06: Nazicht door de bedrijfsrevisor van de sociale balans

Mededeling 2014/10: Nazicht van de sociale balans door de bedrijfsrevisor - Analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers

Advies 2012/03: artikel 206 van het Sociaal strafwetboek