29 oktober 2014

1. Nazicht door de bedrijfsrevisor van de sociale balans
2. Analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers (K.B. en M.B. van 25 april 2014)

Gerelateerd

Mededeling 2018/06: Nazicht door de bedrijfsrevisor van de sociale balans

Verplichting tot openbaarmaking van de sociale balans

Advies 2012/03: artikel 206 van het Sociaal strafwetboek