2 maart 2017

Ingevolge de publicatie van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, heeft het IBR verschillende vragen gekregen omtrent de inwerkintreding van de bepalingen inzake het commissarisverslag betreffende de boekjaren afgesloten op 31 december 2016.

Gerelateerd

Minister van Economie keurt bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISA's goed

Mededeling 2020/18: Intrekking van advies 2019/02 van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren van 30 januari 2019

Mededeling 2020/11: Reparatiewet WVV - commissarisverslag voor (i)vzw's en stichtingen