8 september 2017

De omzetting van de auditrichtlijn in de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren heeft een nieuwe verklaring in het commissarisverslag ingevoerd (artikel 144, §1, 7° van het Wetboek van vennootschappen).
 
Verschillende vragen werden gesteld of er een verschil bestaat tussen de Nederlandse en Franse tekst van dit artikel vermits het woord « éventuelles » niet werd overgenomen in de Nederlandse versie en of het commissarisverslag steeds een verklaring dient op te nemen inzake de continuïteitsproblematiek of enkel indien materiële onzekerheden hieromtrent bestaan.

Gerelateerd

Minister van Economie keurt bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISA's goed

Mededeling 2020/18: Intrekking van advies 2019/02 van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren van 30 januari 2019

Mededeling 2020/11: Reparatiewet WVV - commissarisverslag voor (i)vzw's en stichtingen