15 februari 2019

Het Verenigd Koninkrijk moet op 29 maart 2019 de EU officieel verlaten. Op dit moment bestaat er nog onzekerheid over de praktische modaliteiten van deze uitstap en de eventuele overgangsbepalingen die daarbij horen. Het is echter duidelijk dat deze aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor bepaalde vennootschappen, zelfs al zal de impact van de Brexit en van de mogelijke exitscenario’s verschillen in functie van de vennootschap.
 
In een context van grote onzekerheid is het van essentieel belang dat de betrokken vennootschappen op een transparante manier over de impact van de Brexit op hun huidige of toekomstige financiële situatie communiceren in hun jaarrekening en, indien van toepassing, in hun geconsolideerde jaarrekening en/of in hun jaarverslag. De vereisten inzake financiële verslaggeving zullen afhankelijk zijn van het boekhoudkundig referentiestelsel dat van toepassing is.

Het is van essentieel belang dat de commissaris een duidelijk inzicht krijgt in de risico’s die de Brexit met zich meebrengt, alsook in de acties die het bestuursorgaan gepland of genomen heeft om deze risico’s aan te pakken.

Gerelateerd

Minister van Economie keurt bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISA's goed

Mededeling 2020/18: Intrekking van advies 2019/02 van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren van 30 januari 2019

Mededeling 2020/11: Reparatiewet WVV - commissarisverslag voor (i)vzw's en stichtingen