20 maart 2019

Dit advies is een update van de omzendbrief 2014/03 van 13 juni 2014 betreffende de verduidelijking van de termen “relevante ethische voorschriften” van de internationale standaard ISQC 1, naar aanleiding van de goedkeuring van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.