Gerelateerd

Advies 2021/05: Verduidelijking van de termen “relevante ethische voorschriften” in België – vervanging van advies 2019/07

Opheffing van enkele oude Koninklijke Besluiten

Omzendbrief 2016/04: Advocatenbevestigingen