28 mei 2019

Met dit advies wenst de Raad van het Instituut de bedrijfsrevisoren te ondersteunen bij het bepalen van welke norm van toepassing is op een opdracht, in het bijzonder in het geval van opdrachten die gedeeld worden met de externe accountants. De bijlage bij dit advies licht de toepassingsgebieden in tabelvorm toe.