28 mei 2019

Met dit advies wenst de Raad van het Instituut de bedrijfsrevisoren te ondersteunen bij het bepalen van welke norm van toepassing is op een opdracht, in het bijzonder in het geval van opdrachten die gedeeld worden met de externe accountants. De bijlage bij dit advies licht de toepassingsgebieden in tabelvorm toe.

Gerelateerd

Actualisering van de brochure “Hoe financier ik de groei van mijn KMO”

Enquête over de digitale transitie en de open banking

Enquête beschikbaar tot 5 september 2022

Goedkeuring van de norm inzake de opdrachten van de erkende bedrijfsrevisoren bij de mutualistische entiteiten