8 december 2020

Nu de COVID-19-pandemie blijft aanhouden, wenst de Raad van het IBR de aandacht van de bedrijfsrevisoren te vestigen op enkele attentiepunten rond COVID-19 voor de controle over het boekjaar 2020, en dit aan de hand van de hieronder weergegeven highlights.

Deze highlights zullen op een meer diepgaande wijze door het ICCI worden uitgewerkt onder de vorm van een FAQ, die raadpleegbaar zal zijn op de website van het ICCI onder de rubriek FAQ > FAQ COVID-19.