19 februari 2016

Tussen oktober 2014 en oktober 2015 voerde Audit Vlaanderen bij twintig gemeentebesturen een thema-audit uit over de gemeentelijke belastingen en retributies, waarin werd nagegaan in welke mate de geauditeerde gemeentebesturen over de nodige beheersmaatregelen beschikken om de gemeentelijke belastingen en retributies op een efficiënte manier correct en volledig te innen, zodat het risico op verlies aan inkomsten wordt beperkt en een gelijke behandeling van de belastingplichtigen wordt gegarandeerd.

Audit Vlaanderen stelde een globaal rapport op waarin de belangrijkste auditbevindingen worden weergegeven: sterke punten, maar ook verbeterpunten die in meerdere geauditeerde gemeentebesturen werden vastgesteld. Daarnaast vermeldt dit globale rapport ook een aantal knelpunten die buiten het bereik van de gemeentebesturen liggen.

Het globaal rapport kan u hier raadplegen

Gerelateerd

Mededeling 2022/12: Afspraken over single audit: audit rekeningen 2022 Vlaamse overheid

Mededeling 2021/14: Afspraken over single audit - audit rekeningen 2021 Vlaamse overheid

Mededeling 2020/24: Afspraken over single audit: audit rekeningen 2020 Vlaamse overheid