30 november 2015

Bedrijfsrevisor Liesbet Haustermans werd eind oktober benoemd tot Board Member van de International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), een onafhankelijk orgaan dat onder toezicht van de overkoepelende International Federation of Accountants (IFAC) internationale ethische standaarden ontwikkelt. De IESBA geeft deze standaarden zelf uit, gebundeld in de Code of Ethics. Liesbet Haustermans zetelt al sinds 2010 als technisch adviseur in de Board. Vanaf 1 januari 2016 wordt ze effectief lid.

Gerelateerd

Advies 2021/05: Verduidelijking van de termen “relevante ethische voorschriften” in België – vervanging van advies 2019/07

Opheffing van enkele oude Koninklijke Besluiten

IESBA lanceert eCode