8 maart 2018

Bron: Persbericht VBO

De wet van 3 september 2017 voert nieuwe niet-financiële rapporteringsvereisten in voor bepaalde grote organisaties van openbaar belang, zoals banken, beursgenoteerde vennootschappen en verzekeringsinstellingen. Concreet dient er te worden gerapporteerd over het gevoerde beleid inzake milieu-, personeels-, sociale aangelegenheden alsook eerbiediging van mensenrechten en de bestrijding van corruptie. Aangezien dit geen eenvoudige klus is, heeft het VBO samen met Eubelius, het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en de Belgische Vereniging voor Beursgenoteerde Vennootschappen een
praktische en hands on leidraad opgesteld om ondernemingen te helpen bij deze nieuwe rapporteringsoefening.Daarnaast streeft de wet naar meer transparantie over het diversiteitsbeleid bij grote beursgenoteerde bedrijven. Over de nieuwe vereisten dient te worden gerapporteerd door ondernemingen van wie het boekjaar start op 1 januari 2017 of later. Dit betekent dat de eerste rapporteringscyclus erop zit en de rapportering voortaan volgens de vereisten van de nieuwe wet dient te gebeuren.

De gids vormt erg complete en gedetailleerde analyse van de nieuwe rapporteringsvereisten in een Belgische context. Deze worden bovendien ingebed in een ruimer kader. Op dit vlak wordt bovendien niet van nul vertrokken. Ook vóór de wet bestonden er al heel wat regelgeving evenals vrijwillige initiatieven van de ondernemingen zelf” Philippe Lambrecht, Bestuurder-secretaris-generaal, VBO.

“Het belang van rapportering van niet-financiële informatie zal in de toekomst alleen maar toenemen. Grote investeerders hechten meer en meer belang aan hoe ondernemingen met maatschappelijke uitdagingen omgaan. Ondernemingen mogen de nieuwe rapporteringsverplichtingen niet zomaar zien als een bijkomende last, maar juist als iets dat positief kan zijn. De niet-financiële informatie kan ondernemingen helpen om hun maatschappelijke engagementen op te volgen en te versterken. Door een heldere rapportering hierover kunnen zij bovendien hun aantrekkelijkheid bij investeerders vergroten.” Dixit Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Economie.

“Kwaliteitsvolle niet-financiële informatie wordt elke dag belangrijker, niet enkel voor de aandeelhouders, maar ook voor alle stakeholders zoals klanten, leveranciers en het personeel en zijn vertegenwoordigers. Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren is blij dat het zijn steentje kon bijdragen aan deze brochure die ondernemingen op een concrete en praktische manier zal helpen bij het uitwerken van een efficiënte rapportering van relevante en kwaliteitsvolle niet-financiële informatie.” Aldus Thierry Dupont, voorzitter van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Gerelateerd

De auditor en de connectiviteit tussen de financiële en de niet-financiële informatie: hoe pakken we deze nieuwe uitdaging aan?

Déborah Fischer, bedrijfsrevisor, lid van de Commissie ESG van het IBR

Advies 2021/03: Vennootschappen die gecontroleerd worden door de overheid – Nieuwe verplichting inzake de openbaarmaking van een remuneratieverslag – vervanging van advies 2018/01

Mededeling 2018/11: Parlementaire vraag en antwoord met betrekking tot het toepassingsgebied van de vrijstelling inzake de verklaring niet-financiële informatie