22 maart 2021

De Bestuursraad heeft met de hulp van de betrokken Werkgroep en het Wetenschappelijk Secretariaat de bestaande NBB en FSMA modelverslagen geactualiseerd.

Ten opzichte van vorig boekjaar werden de volgende belangrijkste aanpassingen in de modelverslagen bijgevoegd:

  • Invoeging van een paragraaf “Overige aangelegenheden” indien de kredietinstelling gebruik maakt van interne modellen voor de rapportering van het interest risico van de banking book (IRRBB – Tabel 90.30 voor de LSI kredietinstellingen en ECB – STE voor de kredietinstellingen die direct onder de toezicht staan van de Europese Centrale Bank);
  • Nieuwe FSMA modelverslagen naar aanleiding van de circulaire FSMA_2020_01 van 2 januari 2020 voor de Beheervennootschappen van ICB’s en van AICB’s en voor de Gereglementeerde Vastgoedvennootschappen (GVV’s); en
  • Harmonisatie van de gebruikte terminologie zowel in de modelverslagen voor de NBB als voor de FSMA.

De modelverslagen 2020 zijn hieronder beschikbaar in een “clean” en in een “track-changes” versie.

De modelverslagen worden enkel en alleen voor illustratieve doeleinden verstrekt. Het is onmogelijk alle feiten en situaties te beschrijven waarmee de Erkende Revisoren bij het opstellen van hun verslagen rekening dienen te houden. De Erkende Revisoren zullen beroep moeten doen op hun professionele oordeelsvorming om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden gebracht en welke bevindingen aan de toezichthoudende autoriteiten moeten worden meegedeeld.

Meer info of vragen: contacteer Claude Louckx (c.louckx@irefi-iraif.be).

 

Gerelateerd

IREFI Notice 2023/04: FSMA permanent learning 2023

Erkenningsprocedure voor bedrijfsrevisoren voor het uitoefenen van een revisoraal mandaat bij financiële ondernemingen - Oproep voor kandidaten

IREFI Notice 2023/03: Update model reports prudential reporting