19 april 2019

De Europese insolventierichtlijn heeft tot doel ervoor te zorgen dat failliete ondernemers met een goede naam een tweede kans kunnen krijgen en dat levensvatbare ondernemingen in financiële moeilijkheden in een vroeg stadium, om insolventie te voorkomen, toegang kunnen krijgen tot preventieve herstructureringsstelsels.

Accountancy Europe heeft een factsheet gepubliceerd waarin een overzicht wordt gegeven van de belangrijkste bepalingen van de richtlijn over de mogelijke betrokkenheid van de cijferberoepers als herstructureringsmedewerkers. Accountants en bedrijfsrevisoren beschikken namelijk over de expertise en vaardigheden om bedrijven in financiële moeilijkheden te ondersteunen.

Het Europees parlement heeft de overeengekomen tekst op 28 maart 2019 goedgekeurd. De lidstaten hebben twee jaar vanaf de dag waarop de ontwerptekst in het EU-Publicatieblad wordt ingevoerd om de nieuwe regels in hun nationale wetgeving om te zetten.

Gerelateerd

Mededeling 2018/09: Inwerkingtreding van Boek XX Insolventie Wetboek economisch recht

Advies 2017/08: boek XX Insolventie Wetboek economisch recht - impact van de toepassing ervan op de bedrijfsrevisor

Nieuwe wet 'Insolventie van ondernemingen'