12 november 2020

Bron: news.belgium.be

 

De coronacrisis is niet alleen een gezondheidscrisis. Het is ook een ernstige sociaaleconomische crisis die een grote groep mensen en bedrijven zwaar treft. De federale regering kan en wil niet blind zijn voor de vele mensen en bedrijven bij wie het water aan de lippen staat. Zij hebben vandaag hulp nodig: steun die concreet en voldoende groot is om deze tweede zware periode in minder dan een jaar tijd, door te komen.

Daarom kiest de regering er niet alleen voor om het steunpakket dat van kracht was tijdens de lockdown in het voorjaar te verlengen (tot en met het eerste kwartaal van 2021), maar kondigt ze ook een hele reeks van nieuwe maatregelen af. De kostprijs van deze steun kan gezien worden als een éénmalige uitgave, maar nog veel belangrijker: het is een investering in mensen en bedrijven die vóór de crisis zelfredzaam en economisch gezond waren, maar dat niet langer zijn omdat het noodlot heeft toegeslagen.

De federale regering focust bij de steunmaatregelen op vier grote doelstellingen:

  1. Het ondersteunen van mensen die aan de slag waren, maar door de moeilijke situatie door corona nu zonder werk zitten of hun zaak hebben moeten sluiten. We willen hen zowel ondersteunen in hun inkomen als in het behoud van hun sociale rechten.
  2. Het redden van gezonde bedrijven door hen zowel te ondersteunen in hun liquiditeit (cashflow) en hun solvabiliteit.
  3. Het ondersteunen van mensen in armoede of met een verhoogd risico op armoede. Zij worden vaak buitensporig hard getroffen door de coronacrisis.
  4. Het versterken van cruciale sectoren die door de crisis extra zwaar onder druk zijn komen te staan: in het bijzonder de zorg, het onderwijs en de land- en tuinbouw.

Lees hier het volledige persbericht

Gerelateerd

Panelgesprek rond het ‘nieuwe werken’ in de auditkantoren – 4 video’s

Jan Laplasse - diensthoofd Communicatie IBR

Vergoeding covid 25b – Wallonie : Nieuwe opdracht voor de leden van het ITAA en het IBR

Opdracht van overeengekomen specifieke werkzaamheden in het kader van de COVID-uitkeringen die door de Waalse Regering worden toegekend. ITAA en IBR ontwikkelen verslag van feitelijke bevindingen