19 juli 2018

Sinds 25 mei 2018 is de verwerking van persoonsgegevens onderworpen aan de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016, ook wel de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (hierna AVG) genoemd, alsook aan de kaderwet daarbij, waarvoor de wetgevingsprocedure ter goedkeuring door de Belgische wetgever nog gaande is.

Gerelateerd

GDPR - Nieuwe dienst van gedeelde data protection officer (DPO)

Bent u klaar voor GDPR? Raadpleeg onze checklist op maat van de economische beroepen

Update 19 augustus 2019

Mededeling 2018/07: GDPR/AVG – Inwerkingtreding op 25 mei 2018 van de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG