19 juli 2018

Sinds 25 mei 2018 is de verwerking van persoonsgegevens onderworpen aan de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016, ook wel de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (hierna AVG) genoemd, alsook aan de kaderwet daarbij, waarvoor de wetgevingsprocedure ter goedkeuring door de Belgische wetgever nog gaande is.