25 mei 2018

De Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/CE, hierna de AVG genoemd, is sinds 25 mei 2018 van toepassing.

Net als voor alle andere bedrijven is de AVG ook van toepassing op bedrijfsrevisorenkantoren en moeten deze zich hieraan aanpassen.