20 juni 2016

Op verzoek van de federale Minister, bevoegd voor Economie, de heer Kris Peeters, heeft de Hoge Raad voor de Economische Beroepen op 15 juni 2016 een unaniem advies goedgekeurd.

Het advies heeft betrekking op de modaliteiten in verband met de externe rotatie die op Europees vlak zijn ingevoerd via de verordening nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controle van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang.

Dit advies is voorlopig enkel in het Frans beschikbaar en kan hier geraadpleegd worden. De Hoge Raad zal zo spoedig mogelijk een Nederlandstalige versie ter beschikking stellen.

Voor alle overige informatie betreffende de Europese audithervorming en de omzetting in Belgisch recht, verwijzen we u naar onze nieuwe pagina.

Gerelateerd

Beslissing HREB na lange en moeizame procedure: weigering tot goedkeuring effectennorm en onontvankelijkheid normen omzetting, fusies-splitsingen en ontbinding

Aanwerving van een wetenschappelijk adviseur bij de Hoge Raad voor de Economische Beroepen

College lanceert overheidsopdracht voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles bij bedrijfsrevisoren die controleopdrachten uitvoeren bij OOB's