8 mei 2018

De omzetting van de Europese Boekhoudrichtlijn, de Europese Auditverordening, de omzetting van de Europese Auditrichtlijn en van de Europese Richtlijn met betrekking tot niet-financiële informatie alsook de wet van 7 december 2016 hebben alle geleid tot belangrijke wijzigingen aan het commissarisverslag, zowel wat de structuur ervan betreft als op het vlak van de inhoud.
 
In deze optiek werden twee brochures geschreven:
  • Één omtrent het commissarisverslag dat bestemd is voor de vzw’s en de ivzw’s   
  • Een tweede betreft het commissarisverslag dat bestemd is voor de vennootschappen anders dan een organisatie van openbaar belang of een genoteerde entiteit.
Het commissarisverslag is het resultaat van belangrijke controlewerkzaamheden. Het is het enige middel waarover de commissaris beschikt om zich tot de leden van de Algemene Vergadering of, in het geval van een ivzw, de bestuurders en derden te richten om hen zijn oordeel over zijn opdracht mee te delen.

Deze didactische brochures richten zich dan ook in eerste instantie tot de gebruikers van het commissarisverslag en belichten de voornaamste aspecten verbonden aan dit gewijzigd commissarisverslag.
 
We moedigen de bedrijfsrevisoren dan ook aan om deze met hun cliënten te delen.

Download hier de brochures:

Gerelateerd

Minister van Economie keurt bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISA's goed

Mededeling 2020/18: Intrekking van advies 2019/02 van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren van 30 januari 2019

Mededeling 2020/11: Reparatiewet WVV - commissarisverslag voor (i)vzw's en stichtingen