7 december 2017

De periode 2013-2016 is voor de Hoge Raad voor de Economische Beroepen een periode van intense activiteit geweest, zowel qua belangrijke evoluties in de Europese regelgeving toepasselijk op de economische beroepen als qua initiatieven van regeringszijde in België die voor alle geledingen van de economische beroepen ingrijpende wijzigingen tot gevolg hebben gehad.

Lees hier het jaarverslag 2013-2016

Gerelateerd

Aanwerving van een wetenschappelijk adviseur bij de Hoge Raad voor de Economische Beroepen

De HREB keurt 3 ontwerpnormen goed

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Verplichting voor bepaalde VZW’s, IVZW’s en stichtingen om een jaarverslag op te stellen'