24 mei 2011

Hierbij vindt u de mededeling 2011/8 van de Voorzitter van 24 mei 2011 betreffende het aanhangsel aan de collectieve verzekeringspolis die de zelfstandige medewerkers bedrijfsrevisoren dekking biedt mits betaling van een bijkomende premie.

Gerelateerd

Mededeling 2023/04: Aanpassing van de verzekering burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid 2de rang en lijst van de collectieve polissen die worden aangeboden door de gemandateerde makelaars van het IBR

Nieuwe beroepsdekking: rechtsbijstandverzekering

Stéphanie Quintart, adviseur IBR

Mededeling 2022/06: Nieuwe collectieve polis 'rechtsbijstand 2de rang'