20 april 2016

Deze mededeling is vervangen door Mededeling 2020/25.

Deze mededeling vervangt de mededeling van 3 juni 2015 en heeft betrekking op de boekjaren 2015 en 2016.

Deze mededeling van de Raad van het IBR heeft ten doel verschillende aspecten met betrekking tot de uitoefening van de opdracht in de hoedanigheid van commissaris of bedrijfsrevisor in erkende niet-gouvernementele organisaties voor ontwikkelingssamenwerking (hierna NGO’s) overeenkomstig de Belgische reglementeringen inzake subsidiëring van NGO's toe te lichten. Hierbij wordt de nadruk gelegd op bepaalde aspecten die verband houden met de geldende internationale controlestandaarden.

De stelsels en modelverslagen werden grondig herzien om rekening te houden met de opheffing van de algemene controlenormen en met de verplichte toepassing van een geschikt normatief kader voor de uitvoering van de opdracht en de opstelling van het verslag.

Gerelateerd

De invoeringstermijn voor ISRS 4400-rapporten wordt uitgesteld tot 30 september 2023


Mededeling 2022/16: Aanpassing van het modelverslag feitelijke bevindingen betreffende het financieel verantwoordingsrapport van de NGO’s die erkend zijn door de DGD

Aanpassing van het modelverslag feitelijke bevindingen betreffende het financieel verantwoordingsrapport van de NGO’s

Mededeling 2022/05: Uitoefening van de opdracht in de hoedanigheid van commissaris in erkende niet-gouvernementele organisaties (organisaties van de civiele maatschappij en organisaties van erkende institutionele actoren) en specifieke controleopdrachten in dezelfde organisaties