3 november 2018

Met huidige mededeling wenst de Raad van het IBR te wijzen op een aantal principes die gepaard gaan met het ontwerp van gemeenschappelijke norm (IBR-IAB) met betrekking tot de contractuele controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en dit rekening houdend met de actuele stand van het normatief kader, wanneer deze opdrachten worden uitgevoerd door een bedrijfsrevisor.