18 maart 2019

Het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten en het Instituut van de Bedrijfsrevisoren zijn verheugd u te kunnen meedelen dat de minister van Economie de gemeenschappelijke norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO’s en kleine vzw’s en de gedeelde wettelijke opdrachten uitgevoerd bij KMO’s en kleine vzw’s heeft goedgekeurd op 26 februari 2019 (publicatie van het Bericht tot goedkeuring in het B.S. van 12 maart 2019).

Met de publicatie in het Belgisch Staatsblad treedt deze norm in werking.

Gerelateerd

Mededeling 2022/10: Aandachtspunten met betrekking tot de nieuwe norm permanente vorming

Mededeling 2022/01: Openbare raadpleging ontwerp norm contractuele controle KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen en gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen (herziene versie 2021)

Termijn: 3 april 2022

Mededeling 2022/01: Openbare raadpleging ontwerp norm contractuele controle KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen en gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen (herziene versie 2021)

Termijn: 3 april 2022