11 juli 2018

Het IBR publiceert twee maal per jaar de lijst van bedrijfsrevisoren die recent de eed hebben afgelegd.
 
Volgende bedrijfsrevisoren hebben de eed afgelegd in de periode januari-juni 2018:
 
BLUEKENS Jeroen, BOEYKENS Pieterjan, BOUSSEMAERE Annelore, CAMPS Wim, COMPÈRE Isabelle, DEPRÉ Jimmy, DEWINTER Jean-François, DEZUTTER Stephie, DREEZEN Paul, Jennes Emmanuel, MITRUGNO Angélique, NAESSENS Anneleen, PARDONGE, VAN CALLEMONT Emilie, VANDERGUCHT Veronique, VANDERLINDEN Toon, VANHEUVERZWIJN Tim, VAN LEEUWE Mieke, VAN LOOVEREN Jan, VERHULST Nico

Gerelateerd

We moeten ons opnieuw als opiniemaker positioneren

Nieuwe bedrijfsrevisoren: eedafleggingen januari-juni 2022

Advies 2021/14: Te nemen maatregelen ingeval een bedrijfsrevisor als commissaris werd benoemd zonder daarvan op de hoogte te zijn gebracht – vervanging van advies 2011/09