30 juni 2021

Het IRE heeft beginselen van de normatieve techniek ontwikkeld in de vorm van een handleiding voor het opstellen van een norm, die ook een schematische voorstelling van de ontwikkeling van een norm bevat.

 De doelstellingen van deze handleiding zijn :

  • de belanghebbenden van het IBR op transparante wijze te informeren over de procedure voor de ontwikkeling en goedkeuring van normen met betrekking tot de uitvoering van opdrachten van bedrijfsrevisoren of die nuttig zijn voor de uitvoering van deze opdrachten;
  • basisbeginselen voor de opstelling van dergelijke normen te formuleren, teneinde de structuur en de terminologie ervan te standaardiseren;
  • belanghebbenden uitleg te verschaffen over het gebruik van bepaalde terminologie;
  • een beter begrip en meer duidelijkheid te verschaffen aan de bedrijfsrevisoren beoogd door deze normen.

Alle belanghebbenden die betrokken kunnen zijn bij de ontwikkeling van een norm van het IBR worden aangemoedigd dit document te lezen.

Deze handleiding is geïnspireerd op de "Beginselen van de wetgevingstechniek" van de Raad van State, aangezien voor bedrijfsrevisoren een norm een wet is in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek (Cass. 24 mei 2007).

Het IBR zal deze handleiding aan de wettelijke ontwikkelingen ter zake aanpassen.

 

Gerelateerd

Beslissing HREB na lange en moeizame procedure: weigering tot goedkeuring effectennorm en onontvankelijkheid normen omzetting, fusies-splitsingen en ontbinding

Mededeling 2022/10: Aandachtspunten met betrekking tot de nieuwe norm permanente vorming

Mededeling 2022/01: Openbare raadpleging ontwerp norm contractuele controle KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen en gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen (herziene versie 2021)

Termijn: 3 april 2022