6 december 2019

Deze technische nota is gebaseerd op het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019 (p. 33239). Deze technische nota zal bijgevolg slechts kunnen worden toegepast al naargelang van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft de aandacht gevestigd op de kerndata van het overgangsrecht in bijlage 1 van IBR-Mededeling 2019/09.

Het IBR heeft ook Frequently Asked Questions uitgewerkt die hier kunnen worden geraadpleegd.

Met het oog op de latere goedkeuring van een norm over dit onderwerp, kunnen opmerkingen en commentaren in het kader van de toepassing van deze technische nota aan ons worden overgemaakt op het volgende e-mailadres: tech@ibr-ire.be.

Gerelateerd

Resultaatbestemming en goedkeuring van de rekeningen door de algemene vergadering ven leden van verenigingen en stichtingen

Advies 2023/05: Opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ontbinding en vereffening van een vennootschap

VZW’s onderworpen aan de vennootschapsbelasting: verlaagd tarief mogelijk?

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor