6 december 2019

Deze technische nota is gebaseerd op het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019 (p. 33239). Deze technische nota zal bijgevolg slechts kunnen worden toegepast al naargelang van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft de aandacht gevestigd op de kerndata van het overgangsrecht in bijlage 1 van IBR-Mededeling 2019/09.

Het IBR heeft ook Frequently Asked Questions uitgewerkt die hier kunnen worden geraadpleegd.

Met het oog op de latere goedkeuring van een norm over dit onderwerp, kunnen opmerkingen en commentaren in het kader van de toepassing van deze technische nota aan ons worden overgemaakt op het volgende e-mailadres: tech@ibr-ire.be.

Gerelateerd

CBN-advies 2024/03 – Gevolgen van niet-uitgedrukte meerwaarden bij de ontbinding

Lieven Acke, bedrijfsrevisor

Vonnis ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde van 20 december 2022 en de aandacht voor de rechten en verplichtingen “buiten balans” zoals een putoptieovereenkomst

Steven De Blauwe, senior advisor regelgeving IBR

De staat van activa en passiva