Communicatiedienst

Jan Laplasse
diensthoofd

 

 

 

T. 02 509.00.33
E. j.laplasse@ibr-ire.be

Het College publiceert de leidraad voor de kwaliteitscontrole 2023

Ons beroep in de spotlights bij LN24

Algemene Vergadering van 28 april 2023: slottoespraak van voorzitter Patrick Van Impe

Advies 2023/05: Opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ontbinding en vereffening van een vennootschap

Advies 2023/04: Opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een entiteit

Bedrijfsrevisor: van weinig bekend beroep naar beroep van de toekomst?

Persbericht

Advies 2023/03: Opdracht van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen

Advies 2023/02: Opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan (WVV)

Het vormingsprogramma 2023-2024 staat online!

Mededeling 2023/05: Vormingsprogramma ESG - duurzaamheidsinformatie

Enkele wijzigingen in het Btw-Wetboek op 1 januari 2024: gaat het om een modernisering?

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

Misbruik van vertrouwen en rekening-courant (Cassatie 21 maart 2023)

Arie Van Hoe, Head of Legal VBO-FEB, voluntary scientific collaborator (University of Antwerp)