Communicatiedienst

Jan Laplasse
diensthoofd

 

 

 

T. 02 509.00.33
E. j.laplasse@ibr-ire.be

Advies 2023/06: Analyse van de uitzonderingen op het opstellen van een revisoraal verslag inzake inbreng in natura – vervanging van advies 2021/11

Mededeling 2023/07: Opvolging van de aan bepaalde ondernemingen verleende afwijkingen van boekhoudrechtelijke en jaarrekeningrechtelijke verplichtingen

Helemaal mee met ESG? Ontdek onze nieuwste video's!

Overzicht van de administratieve verplichtingen van de bedrijfsrevisoren voor het IBR en het CTR inzake de bijdrage in de werkingskosten van het IBR

Christophe D'hondt, diensthoofd IT & Boekhouding IBR

Mededeling 2023/06: Afsprakennota omtrent de implementatie van het model COSO-ERM in de Zorgkassen in 2022

Het IBR voortaan ook op Instagram!

Reactie van het IBR op het CBN-ontwerpadvies “Schuld voor vakantiegeld”

IREFI Notice 2023/04: FSMA permanent learning 2023

Resultaatbestemming en goedkeuring van de rekeningen door de algemene vergadering ven leden van verenigingen en stichtingen

Ja, Europa wil met de duurzaamheidsrapportering (en de controle daarop) bedrijven versterken!

Jan Laplasse, diensthoofd communicatie IBR

Het College publiceert de leidraad voor de kwaliteitscontrole 2023

Ons beroep in de spotlights bij LN24