Communicatiedienst

Jan Laplasse
diensthoofd

 

 

 

T. 02 509.00.33
E. j.laplasse@ibr-ire.be

Algemene Vergadering van 28 april 2023: oproeping en agenda

Update: financiële documenten beschikbaar

VZW’s onderworpen aan de vennootschapsbelasting: verlaagd tarief mogelijk?

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

Erkenningsprocedure voor bedrijfsrevisoren voor het uitoefenen van een revisoraal mandaat bij financiële ondernemingen - Oproep voor kandidaten

IREFI Notice 2023/03: Update model reports prudential reporting

IREFI Notice 2023/02: The IREFI will award a thesis prize, honoring the best master's thesis on a current topic relating to the financial services sector

Beslissing HREB na lange en moeizame procedure: weigering tot goedkeuring effectennorm en onontvankelijkheid normen omzetting, fusies-splitsingen en ontbinding

Een correct, duidelijk en transparant openbaar register: een voortdurende bekommernis

Stef Van Attenhoven, verantwoordelijke vennootschappen - openbaar register

ESG & CSRD - Duurzaamheidsrapportering binnenkort verplicht voor steeds meer bedrijven

Stéphanie Quintart, adviseur vaktechniek IBR

Impact van de datum van boekhoudkundige retroactiviteit op de effectieve datum van een verrichting

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

De IAASB publiceert een ontwerp van internationale standaard voor assurance inzake duurzaamheidsverslaggeving

Energiepremie toegekend door Waals Gewest voor het vierde kwartaal van 2022: verlenging van de termijn tot 20 maart 2023

Bezoek van de IBR-delegatie aan de Ordre national des Experts-comptables (ONEC) in Kinshasa, januari 2023

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor