Communicatiedienst

Jan Laplasse
diensthoofd

 

 

 

T. 02 509.00.33
E. j.laplasse@ibr-ire.be

Energiepremie toegekend door het Waals Gewest voor het 4e kwartaal van 2022

Never waste a good crisis! IBR bepleit tijdens Nieuwjaarsdebat een harmonisering van de overheidsboekhouding

Mededeling 2023/01: Inzamelen jaarlijkse informatie door het IBR

Deadline: 20 februari 2023

Vind in één oogopslag de CBN- en ICCI-adviezen die van toepassing zijn op de non-profitsector

Aanpassing statuten bedrijfsrevisorenvennootschap aan het WVV: tijd tot uiterlijk 1 januari 2024

Aurélia Wiatr, juridisch attaché IBR

Advies 2023/01: Toepassingsgebied van de verschillende normen

Nieuwe bedrijfsrevisoren: eedafleggingen juli-december 2022

Houding van de confrater-opvolger in het kader van de voortijdige onderbreking van een commissarismandaat

Werkgroep opvolging Jaarverslag CTR

IREFI Notice 2023/1: Notice to the accredited auditors

“Ons grijze imago is passé. De contacten met mensen en de tevredenheid van de klant lijken de ultieme drijfveer van ons beroep te zijn”

Een gesprek met Laura Guarino en Hélène Spegelaere, twee vrouwelijke bedrijfsrevisoren, over hun professionele parcours, hun drijfveren en uitdagingen.

Bedrijfsrevisoren geven aan dat het belangrijk is dat het kader verduidelijkt wordt en zijn bereid toegevoegde waarde te leveren om greenwashing te vermijden

Olivier Macq, bedrijfsrevisor & voorzitter IREFI

Nieuw voor alle bedrijfsrevisoren: toegang tot internationale rapporten in Companyweb