Communicatiedienst

Jan Laplasse
diensthoofd

 

 

 

T. 02 509.00.33
E. j.laplasse@ibr-ire.be

Erkenningsprocedure voor bedrijfsrevisoren voor het uitoefenen van een revisoraal mandaat bij betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld

Advies 2022/02: Beroepsgeheim

IREFI Notice 2022/13: Special mechanisms – Branches of EER credit institutions and stockbroking firms

Mededeling 2022/16: Aanpassing van het modelverslag feitelijke bevindingen betreffende het financieel verantwoordingsrapport van de NGO’s die erkend zijn door de DGD

Aanpassing van het modelverslag feitelijke bevindingen betreffende het financieel verantwoordingsrapport van de NGO’s

Internationale belangstelling voor de inspanningen van het IBR inzake ISQM

Lieven Acke & Olivier de Bonhome, bedrijfsrevisoren

Tien bedrijfsrevisoren ontvangen eretekens van Laureaat van de Arbeid

Vacante betrekkingen voor rechters in ondernemingszaken in ondernemingsrechtbanken

IFAC Council in Mumbai, november 2022

Marc Bihain, secretaris-generaal IBR

VZW en consolidatie van de jaarrekening?

Fernand MAILLARD, bedrijfsrevisor

We moeten ons opnieuw als opiniemaker positioneren

De alarmbelprocedure in de BV: frequentie van toepassing

Lieven Acke (bedrijfsrevisor) & Steven De Blauwe (adviseur Juridische zaken IBR)

De Winning and Vandemoortele are the winners of the Awards for Best Belgian Sustainability Reports with best impact